АБВ
Pesenok.ru
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Э
 • Ю
 • Я
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #
 • Текст песни Стары Ольса - Грюнвальдская битва

  Исполнитель: Стары Ольса
  Название песни: Грюнвальдская битва
  Дата добавления: 16.05.2014 | 00:26:51
  Просмотров: 379
  0 чел. считают текст песни верным
  1 чел. считают текст песни неверным
  На этой странице находится текст песни Стары Ольса - Грюнвальдская битва, а также перевод песни и видео или клип.

  Кто круче?

  или
  Песня "Грунвальдская бітва 1410 г" с альбома "Гераiчны эпас" (2007 г.)
  Словы Мацея Стрыйкоўскага (“Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсяе Русі” (1582), пераклад з польскай мовы А.Дзітрыха), музыка народная – са зборніка БНТ Балады (Кн. 1. Мн., 1977). У Хроніцы М.Стрыйкоўскага назва гучыць так: “Пра слаўную вайну і слаўную бітву Ягайлы і Вітаўта з прускімі крыжакамі і князямі Нямецкага рэйху ў 1410 годзе.” Адаптацыя тэкста да мелодыі выканана З.Сасноўскім.
  Мацей Стрыйкоўскі (1547 – 1593) – адзін з найбольш вядомых гісторыкаў Рэчы Паспалітай другой паловы XVI ст. Пасля вучобы ў Кракаўскім універсітэце прыехаў у Беларусь. Прафесійны ваенны, служыў ў Віцебскім і Слуцкім гарнізонах, спалучаў рыцарскі побыт (войны, паходы, бітвы) і напісанне патрыятычных вершаваных твораў па гісторыі Рэчы Паспалітай. Найбольш вядомыя з іх: “Ганец цноты...”, “Пра вольнасці Кароны Польскай і Вялікага княства Літоўскага”, хроніка “Пра пачатак, паходжанне, мужнасць, рыцарскія і грамадзянскія справы слаўнага народа літоўскага, жамойцкага і рускага” (прысвечаная князю Юрыю Слуцкаму). Аднак найбольшую славу як гісторыку і паэту прынесла М.Стрыйкоўскаму “Хроніка Польская, Літоўская, Жамойцкая і ўсяе Русі” – першая друкаваная гісторыя ВКЛ. Каштоўнасць Хронікі ў тым, што яе аўтар з’яўляўся відавочцам многіх апісаных ім войнаў і асабістым удзельнікам многіх бітваў.

  Слаўлю адвагу, ваяроў сармацкіх
  Што пасеклі ў бітве рыцараў крыжацкіх

  Меўся ордэн ўсю Літву з Польшчай зруйнаваці
  Прагнуў права сваё нам гвалтам навязаці

  Таму варта хутка на вайну збірацца,
  Каб на прускіх землях з ворагам спаткацца

  Гвалт крыжацкі супыніць ды уласнай сілай
  Славу-волю нам здабыць для Айчыны мілай

  Войскі ўсе выйшлі і хутчэй памчалі
  Ды ля Грунэвальда станы пастаўлялі

  Нашы Багародзіцу, немцы Dasticht завялі
  Ды з гарматаў грукат-трэск гучна распачалі

  Так літвіны смела з крыкамі нясуцца
  А пад імі коні бакамі б’юцца

  Смела з літвай Вітаўт рэй вядзе-трымае
  І натхняе крыкам, шэрагі раўняе

  Шалёна, мужна з гуфам гуф сячэцца
  Як мядзведзь раз’юшаны, што на злом нясецца

  Твар да твару сеча йдзе, немцы нас змагаюць
  А ж літва з татарамі з лукаў іх накрываюць

  Страшны хруст, звон, грукат, гром ідзе ад зброі
  Горлы ў крыку лютым пазрывалі воі

  Шум і звон ад зброі далятае страшна,
  Сонца ў небе плыве залаціста-ясна

  Прускіх дзесяць комтураў там важнейшых легла
  Кроў струменем ліецца, немчура пабегла

  Нашы колюць, рэжуць, б’юць, волю зброі даўшы
  Ды палоняць комтураў, рукі ім звязаўшы

  Дзідамі там немцаў, у хрыбты калолі
  Ды вантробы люта ім з жыватоў паролі

  Нашы моцна, смела гуф нямецкі білі
  Як ваўкі пад кустам, кнехты галасілі

  Колькі міль за ворагам нашы воі мчалі
  Немцы леглі, як трава зброю пакідалі
  ________
  Хутка вестку добрую нашы людзі мелі
  І паветра і зямля ад імшы дрыжэлі

  Ўдзячна па касцёлах Te deum завялі
  І ў Літве і ў Польшчы Бога праслаўлялі.
  The song " The Battle of Grunwald in 1410 g " from the album " heroic epic" ( 2007)
  Matthew Striykovskogo words ( "Chronicle of Polish, Lithuanian , Samogitya and All Russia " (1582) , translated from the Polish language A.Ditryha ) , folk music - from the collection of BNT Ballad (Book first Mn. , 1977). In Chronicle Striykovskomu title reads: "On the glorious war and glorious battle Jagiello and Vytautas with the Crusaders and Prussian princes of the German Reich in 1410 . " Matching text ringtones performed Z.Sosnovsky .
  Maciej Stryjkovsky (1547 - 1593) - one of the most famous historians Rzeczpospolita second half of the XVI century. After studying at the University of Cracow came to Belarus . Professional soldier , he served in Vitebsk and Slutsky garrisons combined knight life (wars, campaigns , battles ) and writing patriotic poetic works on the history of the Commonwealth. The most famous of them: " The Messenger of virtue ... " , "On Liberty Polish Crown and the Grand Duchy of Lithuania ," Chronicle " The beginning , the origin , courage, chivalry and civil cases Glorious Nation of Lithuanian , Russian and zhemaytskogo " (dedicated to Prince Yury Slutsky ) . However, the greatest fame as a historian and poet brought Striykovskomu "Chronicle of Polish , Lithuanian, zhmudski and All Russia " - the first printed history of ON . Value Chronicle that its author was an eyewitness described them many wars and personal participant in many battles.

  Praise the bravery of soldiers Sarmatian
  That cut down in battle crusader knights

  Order had all of Lithuania with Poland destroyed
  We craved right forcibly imposed

  It should therefore be quickly assembled to war ,
  To the Prussian lands on the enemy to meet

  Teutonic stop violence and its own power
  Glory , we will get to the Fatherland cute

  Troops were rushed out and quickly
  Yes we are able to supply Grunevalda

  Our Mother of God , the Germans brought Dasticht
  Yes cannons roar , loud banging started

  So Litvins boldly screaming rush
  And underneath the horse fighting parties

  Boldly from Lithuania Vytautas yard leads contains
  And inspires shouted , rows evenly

  Furiously , courageously with Gufom Guf chopped
  How angry bear that rushes headlong

  Face -to-face slaughter goes , the Germans overrun
  But Lithuania and the Tatars of their bows covered

  Fear crunch , ringing, roar, thunder comes from weapons
  Throat screaming February posryvali warriors

  Noise and ringing of weapons came the terrible,
  Sun in the sky floating golden- clear

  Prussian ten major lay there komtur
  Blood stream pours nemchuru ran

  Our prick , cut , hit , will prevent weapons
  Yes komtur captivity , their hands tied

  There spears Germans, ridges pricked
  Yes insides of their stomachs fiercely passwords

  Our strong, brave german beat Guf
  Like wolves under bushes , bollards wept

  How many miles of the enemy , our soldiers raced
  Germans went to the grass weapons left
  ________
  Soon news of our good people have
  And the air and the earth trembled from Mass.

  Thankfully for churches brought Te deum
  And in Lithuania and Poland glorify God .

  Скачать

  Смотрите также:

  Все тексты Стары Ольса >>>

  О чем песня Стары Ольса - Грюнвальдская битва?

  Отправить
  Верный ли текст песни?
  ДаНет